Kalkulačka na výpočet uhlíkovej stopy

SK | HU | PL

 

`

login: 
heslo: 

1 | 2

Vitajte na stránke aplikácie UHLÍKOVEJ KALKULAČKY, ktorá vám umožní vypočítať uhlíkovú stopu budovy, ktorú vlastníte alebo užívate. Uhlíková stopa sa počíta na základe údajov o ročnej spotrebe elektrickej energie a tepla.

Podľa spôsobu a intenzity vykurovania budovy a spotreby elektrickej energie na prevádzku spotrebičov a osvetlenia prispievate k produkcii skleníkových plynov, najmä oxidu uhličitého(CO2). Čím viac tepla a elektrickej energie spotrebujete, tým väčšie sú vaše emisie CO2. Čím viac tepla a elektrickej energie spotrebujete, tým väčšie sú vaše emisie CO2.

Aby ste si vedeli vytvoriť predstavu o tom, ako efektívne využívate teplo a elektrinu vo svojej budove, zjednodušili sme definíciu uhlíkovej stopy tak, aby vyjadrovala celkové množstvo CO2 v kilogramoch alebo tonách, ktoré vzniklo tým, že ste spotrebovali konkrétne množstvo tepla a elektrickej energie.

 

Registrácia

Ak chcete využívať uhlíkovú kalkulačku, musíte sa najprv zaregistrovať. V záložke Registrácia iba vyplňte prihlasovacie údaje a systém vám vytvorí miesto v našej databáze. Po registrácii sa vám vyrolujú ďalšie záložky, do ktorých vložíte požadované údaje. Systém vám umožní vkladať údaje aj o viacerých budovách. Budete si tak môcť medziročne sledovať zmeny vašej uhlíkovej stopy bez toho, aby ste si museli ukladať alebo zapisovať údaje. Identifikačné údaje, ktoré pri registrácii vyplníte, považujeme za dôverné a nebudú zneužité ani poskytnuté iným osobám.

 

Ako funguje kalkulačka?

Vypĺňanie údajov do kalkulačky je jednoduché – systém vás bude navigovať. Vyplňte všetky políčka označené hviezdičkou (*)!

Po registrácii sa vám vyrolujú 4 záložky. V záložke Profil vyplníte svoje prihlasovacie údaje, základné informácie o sebe (inštitúcii alebo osobe) a o budovách, pre ktoré chcete vypočítať ich uhlíkové stopy.

V záložke Údaje o budove zadajte všetky vstupné údaje, ktoré sú potrebné pre výpočet. Postupne vyplňte formuláre Informácie o budove, Spotreba elektrickej energie, Spotreba tepla a Spotreba propán-butánu na varenie.

Nakoniec stlačte tlačidlo Vložiť, ktoré je umiestnené dole pod formulármi. Kalkulačka uloží údaje do databázy a vypočíta uhlíkovú stopu pre zadanú budovu. Výsledky sa vám objavia v rámiku vpravo dole, alebo si ich môžete pozrieť v osobitnej záložke Výpočet. Z tejto záložky si môžete stiahnuť aj protokol vo formáte PDF so základnými údajmi o budove, spotrebovanej energie a palív a výslednou uhlíkovou stopou prepočítanou aj na jedného pracovníka (obyvateľa) a jednotku úžitkovej a vykurovanej plochy budovy.

Ak by ste potrebovali ktorýkoľvek údaj v záložke Údaje o budove opraviť a zmeniť, môžete to urobiť počas celého nasledujúceho roku (napríklad údaje pre rok 2013 môžete opravovať a meniť do konca roka 2014, atď.).

 

Ako sa počíta uhlíková stopa budovy?

K výpočtu uhlíkovej stopy potrebujete vedieť množstvo spotrebovanej energie na vykurovanie, varenie a prevádzku spotrebičov v budove (t.j. tepla, všetkých palív a elektrickej energie). Tieto údaje nájdete napríklad v ročných vyúčtovaniach alebo vo faktúrach, ktoré ste zaplatili za spotrebovanú energiu alebo palivá.

Aby sa uhlíkové stopy dali porovnávať (medzi inštitúciami alebo budovami), vyjadrujeme ich k počtu zamestnancov pracujúcich v konkrétnej budove (alebo jej obyvateľov) alebo k jej úžitkovej alebo vykurovanej ploche. Pre porovnanie výsledkov je dôležitý aj vek budovy. Preto dbajte na to, aby ste správne vyplnili všetky požadované údaje.

1 | 2